Rzeczoznawca majątkowy Warszawa

Sobota, 22 czerwca 2024 roku
 

Kontakt


Zapraszamy do kontaktu

Telefony:

600 43 88 44

22 610 37 56

Fax:

22 610 37 56

E-mail:Oferta

Świadczymy następujące usługi:

 • wycena nieruchomości
  • lokale mieszkalne
   • prawo odrębnej własności
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • lokale użytkowe
  • nieruchomości gruntowe niezabudowane
  • nieruchomości gruntowe zabudowane
   • budynki mieszkalne jednorodzinne
   • budynki mieszkalne wielorodzinne
   • inne budynki / budowle
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • analiza rynku nieruchomości
 • wycena przedsiębiorstw
 • opracowania i ekspertyzy dotyczące
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości


Wyceny dokonujemy do następujących celów:

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • kupno lub sprzedaż nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • podział majątku
 • wszelkie cele podatkowe
 • postępowanie spadkowe
 • odszkodowania
  • z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
  • z tytułu zmiany stanu środowiska
  • z tytułu decyzji planistycznych
 • rekompensaty
 • określenie poniesionych nakładów
 • ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenie opłaty adiacenckiej
 • określenie wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu miejscowego
 • określenie wartości budynków do ich ubezpieczenia
 • określenie wartości środków trwałych do ustalenia wartości początkowej i dla celów amortyzacyjnych
 • inne

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w PZU S.A.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.